เหม็นยางอุดร

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 17:07:46 น. เข้าชม 29 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ต้นยางพารา ต้นยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นปรากฏละแวกลุ่มน้ำแอมะซอน บ้านเมืองบราซิลและประเทศเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นพาราเรียกว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า พฤกษาโศกาดูร กระทั่งถึงปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางเก่งนำมาสบประมาทดำของดินสอได้ จึงเอิ้นว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นศัพท์แสงใช้ในมณฑลประเทศอังกฤษและรัฐเนเธอร์แลนด์เพียงนั้น ส่วนกลางของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่คร่ำคร่าอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของรัฐบราซิล ยางชนิดนี้จึงชื่อดังเอื้อนว่า ต้นยางพารา พันธ์ยางพาราเหม็นยางอุดรธานี หลักในการลงคะแนนใช้ชนิดยาง เพราะผลผลิตน้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยปางใดนั้น จะขึ้นกับสิ่งของ 3 ประการ คือ ตระกูล สภาพโอบ และการปรับตัวของประเภทเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ดังนั้นการจะพิพากษาใจว่าจะเลือกปลูกยางตระกูลใดนั้น ควรถือมั่นหลักการว่าจะต้องเป็นพันธุ์ที่ให้ผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของชาวนาชาวไร่ผู้ปลูก ซึ่งควรมีการสังเกตตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดร 1. พินิจว่าเขตปลูก มีสภาพโอบใดที่ไม่สมสม เป็นข้อคับแคบที่มีความรุนแรงมากน้อยปางใด ทำเป็นเกลาได้หรือไม่ และส่งผลปะทะต่อการให้ผลิตกรรมมากน้อยพางใด เช่น เป็นเขตที่มีการระบาดของโรคใดดุเดือดเลือดพล่าน พท.ที่มีลมแรง หรือพื้นที่มีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดรธานี 2. พิจารณารูปพรรณสัณฐานเสมอตระกูลแต่ละชนิดจากงานพิมพ์คำแนะนำเหม็นยางอุดรชนิดยางของสถาบันวิจัยยาง โดยเนื้อๆลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ต่อสภาพโอบล้อมที่เป็นข้อจำกัดแล้วคัดลงคะแนนตระกูลที่ทำเป็นปลูกในทำเลที่ตั้งนั้น ๆ ได้ 3. เรียงลำดับที่ของประเภทที่ให้ผลผลิตสูงจากเอกสารคำชักจูงชนิดยาง แล้วลงคะแนนจำพวกที่ให้พืชผลสุดยอดถือว่าเป็นพันธุ์ที่ควรสำหรับปลูกในพท.ดังอื้น ปัจจัยเหม็นยางอุดรสภาพแวดล้อมที่นำมาใช้เป็นข้อพิจารณาในการลงคะแนนกลุ่มยาง สภาพโอบของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตชาวนาชาวไร่รม และสภาพห้อมล้อมในเขตปลูก ซึ่งการเกษตรกรรมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเชื่อมพืชผลยางนั้น เป็นปัจจัยที่ทำได้แต่งและผันได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรทำตามคำพินิตเหตุด้วยสร้างสรรค์ผลบรรลุเป้าหมายในการปลูกยาง ส่วนสภาพห้อมล้อมในทำเลที่ตั้งปลูกจัดเป็นเหตุข่มขู่หรือวัตถุที่ไม่มีคราวเลือก ขจัดปัญหาและเปลี่ยนได้ยาก แต่มีเงื้อมมือต่อการให้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการคัดลงคะแนนตระกูลยางจึงต้องนำวัตถุปัจจัยนี้ มาใช้ในการดูการลงคะแนนชนิดยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรธานีดินและสภาพพื้นที่ ชนิดและเงินของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีสมบัติพัสถานทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน เป็นเหตุให้ มีความสมควรสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน พันธุ์ยางบางประเภทให้ผลิตผลได้ดีในดินที่มี ความอุดมปราศจากข้อเสียสูง แต่ตราบใดนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ ผลิตกรรม ลดลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของประเภท ในขณะที่บางชนิดการให้ผลิตภัณฑ์ไม่ แปรไปตามสภาพโอบล้อมมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม เพียบพร้อมมากน้อยปางใดและสะสางได้หรือไม่ ในกรณีที่แก้ปัญหาไม่ได้ควรเลือกตั้งตระกูลยาง ใดที่เหมาะสมสมกับพื้นที่ปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพพท.ที่มีรูปพรรณเป็นดินเหนียว มี การถ่ายเทน้ำเลว ควรออกเสียงปลูกประเภทยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางอยากดินที่ด้านดินลึกยิ่งกว่า 1 เมตร สำหรับให้ รากเก่งยึดเกาะได้ดั่งเหนียวแน่น การปลูกยางในภูมิประเทศที่หน้าด้านดินตื้น จะทำให้ต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในพท.ดังบอก ควรจะเลือกตั้งจำพวกยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งสมดุล ขั้นน้ำใต้ดิน ในสภาพภูมิประเทศสมสมสำหรับการปลูกยาง ลำดับชั้นน้ำใต้ดินควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางประเภทที่ชาวไร่ทำเป็นลงคะแนนปลูกได้ ความลาดชันของพื้นที่ ตระกูลยางโดยครอบคลุมไม่ควรสมที่จะนำไปปลูกในตำแหน่งที่ตั้งลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น พท.เป็นควนเขา ด้วยเหตุว่าจะทำเอาต้นยางโน้มเอียง ด้วยเหตุว่าแตกกิ่ง และทรงพุ่มในระดับสูง ทำให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางชนิดจึงไม่พอเหมาะสม เพราะปลูกในภูมิประเทศลาดชัน แต่มียางบางพันธุ์เหมาะสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพทำเลที่ตั้ง ดังบอก 2. เหม็นยางอุดรธานีโรค ในแต่ละเขต ชนิดและความดุเด็ดเผ็ดมันในการกระจัดกระจายของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามภาวะ ที่เหมาะสมต่อการแพร่เกลี่ย ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะทำความเข้าใจและพินิจพิเคราะห์ดูก่อนว่า มีโรคอะไร กระจัดกระจายบ้าง กระจัดกระจายอยู่ในขั้นดุเดือดเลือดพล่านมากน้อยพางใด เพื่อให้ที่จะได้พิพากษาใจคัดเลือกพันธุ์ยางที่กำราบ โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรความดุเดือดเลือดพล่านของลม ลมเป็นต้นเหตุประธานของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในพท.ปลูกยางที่มีความแรงของลมยิ่งกว่า 62 กม.ต่อมหุรดี (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี ยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงโชคต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยครอบคลุมแล้วในพื้นที่ปลูกยางของบ้านเมืองไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลทำเอาต้นยางเสียหายเล็กน้อย งดเว้นภูมิประเทศในบางบุรีของภาคใต้ เช่น ตรัง ภูเก็ต และบางธานีในภาคสุริยาออกย้วยทิศเหนือ เช่น พระสุเรนทร์ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุก จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความดุเด็ดเผ็ดมันของลมในลำดับขั้นปานกลาง อาจจะทำให้ต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการคัดเลือกประเภทยางปลูกในพื้นที่เมืองต่าง ๆ กองนี้ต้องพิจารณาออกเสียงพันธุ์ที่รับมือลมได้ดี รูปพรรณสัณฐานปกติพันธ์ ประเภทประจำชนิดที่จะต้องนำมาวิเคราะห์พร้อมกันกับสภาพห้อมล้อม เพื่อกล่าวหาสมควรสมใน การกำหนดพันธุ์ยางที่จะปลูกมีหลายประการ เช่น 1.เหม็นยางอุดรธานี ผลิตผล การพินิจพิเคราะห์ผลผลิตว่าดีมากน้อยปางใดจะสังเกตเป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการเพิ่มเติมและลดในช่วงอายุและฤดูต่าง ๆ เอิ้นคือ ผลิตกรรมในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลิตกรรมยางบางชนิด อาจจะให้ผลเก็บเกี่ยวต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้ผลิตกรรมสูงได้ ผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้พืชผลได้ดี ถือได้ว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลทดแทนจากการปลูกยาง ผลผลิตในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่เพราะว่าไร้เครื่องกีดขวางจากฝน ควรจะเป็นตระกูลที่ผลเก็บเกี่ยวลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่ทำนองไรก็ตามชาวนาควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน เนื่องมาจากจะทำเอากระทบต่อการให้ผลิตกรรมและการพัฒนาเติบใหญ่ของต้นยางในระยะต่อมาผลผลิตครั้นเมื่อใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นประเภทที่เติมให้ผลิตกรรมได้มากครั้นเมื่อมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรการโตขึ้นเติบโตของต้นยาง ประเภทยางที่มีการโตขึ้นเจริญเร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายมาตรว่าจะได้รับผลตอบสนองเร็วขึ้น ส่วนการพัฒนาเจริญระยะระหว่างกรีดจะเกี่ยวโยงพันกับการให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มให้ในระยะต่อมา ดังนั้นการเติบโตเจริญงอกงามจึงต้องพินิจทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดร ขนาดของทรงพุ่ม ตระกูลยางแต่ละตระกูลจะมีสัณฐานการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการขีดเส้นระยะปลูก โดยตระกูลยางที่มีรูปพรรณการแตกกิ่งเป็นมุมกว้างขวางและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรธานีความหนากาบ เปลือกจัดเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ของต้นยาง เนื่องมาจากเป็นแหล่งให้ผลิตกรรมโดยตรง ต้นยางควรมีความหนาความสมสมที่พอเหมาะสมทั้งเปลือกนอกเดิม (ปรับ 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และกาบงอกใหม่ เพราะด้วยเปลือกงอกใหม่ควรพิจารณาความไวในการงอกต่อเรือ (กระจาย 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) เนื่องมาจากมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรอยแผลกรีด ตามปกติตระกูลยางที่ปกบางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละจำพวกจะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางจำพวกจะแสดงความเสียหายดุเด็ดเผ็ดมันจนไม่เชี่ยวชาญกลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางชนิดอาจจะไม่ร้ายแรงมากนัก 6.เหม็นยางอุดร ความคัดค้านโรค โรคที่ยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวพันข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรลงคะแนนพันธุ์ที่ต้านทานโรคที่ระบาดร้ายแรงในเขตปลูกให้ถูกต้อง ความต้านทานลม สัณฐานทรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวพันข้องเด่นต่อการคัดค้านลม ตามปกติสัณฐานทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่สมดุล จะวิกลต่อการกระโชกของลมที่เป็นเหตุให้กิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรการปลูกในเขตกำกัด ในกรณีที่อยากปลูกยางในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่พอเหมาะสมบางชนิด เช่นภูมิประเทศที่มีหน้าดินตื้น ภูมิประเทศที่มีลำดับชั้นน้ำใต้ดินสูงและทำเลที่ตั้งลาดชัน จะต้องออกเสียงพันธุ์ยางที่รอบรู้ปรับตัวเข้ากับสภาพตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่สมสมนี้ได้ เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศกองนี้จะมีผลต่อการเจริญเจริญเติบโตและผลเก็บเกี่ยวต่อหน้า 8. เหม็นยางอุดรธานีการตอบสนองต่อจำนวนต้นปลูกในแปลงในกรณีที่ประสงค์ปลูกต้นชิดซึ่งมีส่วนแบ่งต้นหนาแน่นมากกว่าปกติจะต้องปราศจากผลต่อการ พัฒนาเติบใหญ่และผลิตกรรมมากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกเบี่ยงประเด็นตระกูลยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดรธานี ท่วงทีเปลือกหุ้มแห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางสรีระพิทยาของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาแค่เล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายเค้ามูล เช่น พันธุ์ ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพโอบล้อมและสภาพดินที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุใดมูลเหตุหนึ่งหรือหลายเหตุร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับกลุ่มยางที่เป็นเปลือกนอกแห้งง่าย พันธุ์ยางที่แนะนำให้ปลูก สถาบันค้นคว้ายางกรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำคำชักชวนประเภทยางแก่ชาวนาทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ข่าวจากผลงานวิจัยการสังคายนายประเภทยาง เพราะพินิตประเภทยางที่ให้ผลิตกรรมน้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 เป็นอาทิมา แต่เนื่องด้วยล่าสุดไม้ยางพารามีความประธานดุจยิ่งต่อการวิวัฒน์อุตสาหกรรมไม้ของแว่นแคว้น ทำเอากสิกรได้รับผลตอบสนองจากผลเก็บเกี่ยวเนื้อไม้เพิ่มเติมขึ้น ดังนั้นคำสั่งสอนประเภทยางปี 2546 สถาบันวิจัยยางจึงได้ผันคำชักชวนจากเดิม โดยแบ่งจำพวกยางแนะนำเป็น 3 พรรค คือ ชนิดยางที่ให้ผลิตภัณฑ์น้ำยางสูง ตระกูลยางที่ให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางและเนื้อไม้สูง และประเภทยางที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง สำหรับให้ชาวไร่ชาวนาเลือกตั้งพันธุ์ได้ตามเป้าหมายของการปลูก ตระกูลยางที่ชักจูงให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 สังคมตามจุดประสงค์ของการปลูก ดังนี้ กลุ่ม 1 จำพวกยางผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูง เป็นกลุ่มที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงเป็นหลัก การลงคะแนนเสียงปลูกประเภทยางในวงการนี้ ควรมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์น้ำยาง สังคม 2 พันธุ์ยางผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นจำพวกที่ให้ทั้งผลิตกรรมน้ำยางและเนื้อไม้โดยให้พืชผลน้ำยางสูงและมีการเจริญเติบโตโตขึ้นดี ลักษณะลำต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูง เหม็นยางอุดร สังคม 3 ตระกูลยางผลิตภัณฑ์เนื้อไม้สูง เป็นจำพวกที่ให้ผลิตภัณฑ์เนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการเจริญเติบโตเติบใหญ่ดีมาก ประเภทลำต้นตรง ให้ขนาดเนื้อไม้ในส่วนต้นสูงมาก พืชผลน้ำยางจะอยู่ในลำดับชั้นต่ำกว่าจำพวกยางในภาคีที่ 1 และ 2 เหมาะสมเหตุด้วยเป็นพันธุ์ที่จะปลูกเป็นสวนป่าเพื่อการผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดร กลุ่มยางในแต่ละสังคมที่ชักชวน จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายรอบคอบของข่าวคราว ดังนี้ เหม็นยางอุดร ตระกูลยางชั้น 1 ชักชวนให้ปลูกโดยไม่คับแคบเนื้อที่ปลูก ประเภทยางในชั้นนี้ได้ผ่านการทดสอบและเรียน ลักษณะต่าง ๆ ดุจพิสดาร เหม็นยางอุดร ชนิดยางชั้น 2 พินิตให้ปลูกโดยเล็กเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละจำพวกควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ ชนิดยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนลักษณะบางชนิดเพิ่มให้เติม ชาวไร่ชาวนาที่มีความปรารถนาจะคัดเลือกปลูกพันธุ์ยางชั้นนี้ควรรับคำชักชวนจากสถาบันวิจัยยาง

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ :
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 17:07:46 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com