ถิ่นท่องสัญจรศิลปขนมธรรมเนียมรีต | www.taladclick.com 

ประกาศอัพเดท

ถิ่นท่องสัญจรศิลปขนมธรรมเนียมรีต

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:16:24 น. เข้าชม 207 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกเบี่ยงนอกเหนือและเป็นหมดไปปฏิบัติการกลุ่มธานีภาคอาทิตย์ออกเฉียงทิศเหนือตอนบน 1 ของเมืองไทย เหม็นยางอุดรและเป็นหมดไปกลางทำเลที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมทำเลที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับประเทศเวียงจันทน์ แคว้นล้านช้าง อุดรธานีได้รับการตั้งแต่งให้เป็นเมืองประธานของหัวพาราฝ่ายเหนือวิธีเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวประเทศฝ่ายนอกเหนือ คือ ภารากุมภวาปี มณฑลหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีแดนคาดคะเน 11,730 เรือนจำกิโล (เดา 7,331,438.75 ไร่) อนุกรมที่ 4 ของภาคสุริยาออกย้วยทิศอุดร และยังมีที่อยู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งเพียงผู้เดียวของมณฑลและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิบ้านเมืองที่อุดมดีพร้อม เมืองจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีละแวกปกครองกว้างขวางใหญ่หัวในมณฑล ปัจจุบันนี้อุดรธานีเป็นศูนย์กลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งโพยมันและทางถนนของภาคสุริยาออกเฉียงทิศเหนือ เป็นสูญสิ้นกลางคณะงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งโดด 2ของภาคดวงตะวันออกเฉียงทิศเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหมดไปประชุมและธรรมเนียมปฏิบัติภาคอาทิตย์ออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางตำนานและโบราณคดีวิทยาพบว่า ละแวกตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นธานีจังหวัดอุดรธานีในสมัยนี้ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนมาตั้งแต่สมัยก่อนตำนานเดา 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นวิธีดีจนเป็นที่ยอมเหม็นยางอุดรอ่อนข้อในวงการทำความเข้าใจตำนานและโบราณคดีวิทยาระหว่างมณฑลว่า ประชาคมที่เป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลก่อนเหตุการณ์ในอดีตที่จ.จังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความเจริญเติบโตในลำดับชั้นสูง และอาจถ่ายทอดความเติบโตนี้ไปสู่แว่นแคว้นจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะแบบยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดการณ์ว่าอาจเป็นภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว พื้นที่ที่เป็นเมืองอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่สึงของคนสืบต่อมาอีกจนจนกว่าสมัยวิชาประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพประพันธ์ปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่เช่นนี้ยังไม่กำเนิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีกำเนิดในเรื่องเก่าแก่แต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นธานีจังหวัดอุดรธานีมีขึ้นในพงศาวดารครั้นราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงมาตรฐานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่จนถึงหมู่ไทยมาถึงนครหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรพาราหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระกษัตริย์อติราชเจ็บไข้ด้วยไข้โรคฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ประเทศหนองบัวลำภูนี่เองคาดการณ์ว่าเคยเป็นพาราที่มีความเติบใหญ่มาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานศักดิ์ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จังหวัดอุดรธานีได้ผูกพันกับการศึกการรบพุ่ง พูดคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดนครจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสามีคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) หมู่เจ้าอนุพงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่มณฑลหนองบัวลำภู และได้ต่อต้านกับกองทัพไทยและชาวพาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป จวบจนในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คาดคะเนปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความจับต้นชนปลายไม่ถูกขึ้นในมณฑลอุดรธานี เกี่ยวเนื่องมาจากพวกฮ่อซึ่งพยู่ห์ไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วครู่ พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยพระบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายกำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายสายน้ำโขง และมีอาการจะร้ายแรง เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราอุดรธานีก็ยังไม่เกิดชื่อ พ่างแต่บังเกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นกับเมืองจังหวัดหนองคายขึ้นการถือบังเ***ยนกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีทุ่มเถียงกับฝรั่งเศส เกี่ยวจากชาวต่างชาติเศลประสงค์ลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น กู่เรียกว่า "กรณีถกเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเหตุด้วยอนุรักษ์รัฐไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 มณฑล มีเงื่อนปมห้ามแว่นแคว้นสยามตั้งกองทหารและป้อมเครื่องกั้นอยู่ในอาภา 25 กิโลเมตรของฝั่งแม่น้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเสมออยู่ที่นครจังหวัดหนองคาย อันเป็นภาราศูนย์กลางกลางของหัวเมืองหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จร. จำต้องอพยพเคลื่อนย้ายลึกเข้ามากระทั่งถึงหมู่บ้านแห่งโดด 2ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งบุรีอุดรธานีปัจจุบัน) ***งจากฝั่งแควโขงกว่า 50 กิโลเมตร ตราบใดทรงสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิสมสม ด้วยเหตุว่ามีที่อยู่น้ำดี เช่น หนองนาเกลือทะเล (หนองชัดประจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมทรงบงการให้ตั้งหมดไปมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองอุดรธานีได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านความกระชับและการภาราระหว่างรัฐ อีกทั้งเหตุทางการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต อย่างไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาบังเกิดในชื่อภาราครั้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งเมืองอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติโพ") ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราโชงการให้จัดตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร ทั้งหมด ธานี จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร จังหวัดนครพนม มุกดาในสมัยนั้น หลังการผันแปรการปกครองจากแบบแผนสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นระบอบระบบประชาธิปไตย ขณะวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการชำระกฎระเบียบการเหม็นยางอุดรบริหารร.ผืนดิน เลิกการบริหารในระบบมณฑลในส่วนเขตยังคงมากเกินอย่างเดียวจ.และอำเภอเฉพาะมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือพางจังหวัด "อุดรธานี" เฉพาะ ทำนองไรก็ตามอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานราชการด้านการถือบังเ***ยนของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภาคที่แสดงโครงงานของหายกลางการคุ้มครองในพื้นที่อิสานตอนบน เช่น สำนักปฏิบัติงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นอาทิ แหล่งท่องท่องเที่ยวทางธรรมชาติ[แก้] สวนธารณะหนองกระจ่าง สวนส่วนรวมหนองประจักษ์ อำเภอเมืองอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาวิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3จ.ภายในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี ฝายห้วยหลวง อ.นครจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอนครอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนเหตุการณ์ในอดีตภูบาท,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(คณะพิทักษ์สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ทำนบลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,หนองน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูพระบาทต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ซอกเขาขาด) อำเภอบ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บคำพูดหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงโต) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยป้องกันสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่ควง,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติพัสถาน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ อู่ท่องท่องเที่ยวทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี[แก้] ที่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักภาราบุรีอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักพาราจ.จังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อำเภอเมือง วัดนิ้วกลางวาส อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสมุทรสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษา ถ้ำสิงโต อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อำเภอนคร วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ผู้เจริญรอยตามหลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันใจ) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร แหล่งเรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อำเภอประเทศอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบุณฑริก(วัดภูพระบาท)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องมือ ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาพยุง ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิแท้โสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษยานุศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ถิ่นท่องสัญจรศิลปธรรมเนียมปฏิบัติจารีตและกิจกรรม[แก้] งานสักการะบูชากรมหลวงแจ่มแจ้ง อ.ภารา ณ ละแวกอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะบูชาเสาหลักประเทศ มกราคม ของทุกปี งานบูชาศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานสักการะรอยพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดละแวกวัดพระพุทธเจ้าบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ จันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนเครื่องกิน สงกรานต์นครอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี แถวสวนส่วนรวมหนองตระหนัก และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานระเบียบแบบแผนบุญไฟพะเนียงล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ จันทร์ 6 งานบุญพลุกือ(บั้งไฟ10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ประทัดใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดแถวสวนสาธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทพงศาวดารความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดแถวลานภาระบริหารอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานเยี่ยงอย่างแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษ์ ในช่วงดวงเดือนเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดธานีจังหวัดอุดรธานี อำเภอมณฑลอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอนครอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักภาราอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานแบบแผนบุญไฟพะเนียงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ถิ่นจำหน่ายผ้าพื้นมณฑล บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อ.ประเทศอุดรธานี งานทุ่งศรีเมือง งานกาชาด จ.จังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีพารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวโยงการท่องท่องเที่ยวกับจ.ใกล้เคียงข้าง[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ำไอราพต-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งคุดคู้ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนตำนานภูบาทา-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มเติม-หาดหนังสือ-แก่งคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-สะพานสันถวไมตรี-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันดินอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อรังสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระพระราชวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปรีชาหรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนกั้นน้ำน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนธารณะ/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนธารณะหนองกระจ่างศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งภาราอุดรธานี เดิมเอื้อนว่า หนองนาเกลือสมุทร ตั้งอยู่ทางทิศดวงอาทิตย์ตกของตัว ภาราสำหรับเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลมณฑลจังหวัดอุดรธานีได้กระทำสังคายนายหนองชัดขึ้นใหม่ เพราะถวายเป็นราชสักการะแด่บาทาสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวในวโรกาสทรงโตขึ้นพระชนมฝนครบ 5 รอบ โดยมณฑลตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้มาลย์ปลำดับชั้นหลายชนิดเป็นระเบียบมาก ทำสะพานเกี่ยวระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีพลเมืองไปพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นผลรวมมาก ทางด้านทิศสุริยาตกเฉียงนอกเหนือจะมีพระที่พักหนองตระหนักซึ่งเคยเป็นที่ประทับตราของเท้าสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัวแผ่นดินปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนทั่วไปหนองสิม เป็นสวนส่วนกลางในย่านชุมชนเล็กๆที่จะให้บริการแก่ข้าแผ่นดินสำหรับเป็นสถานที่ใช้ในการออกกำลังกาย พักผ่อน ซึ้งด้านในได้มีการจัดเขตเพราะทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนกลางหนองบัว เป็นสวนทั่วไปเพราะด้วยใช้ออกกำลังกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในพท.ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนหลวงสระบัวตั้วอยู่ในเขตอำเภอมณฑลอุดรธานี ชั้นในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกพฤกษ์แต่งเติมไว้วิธีอร่าม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า บุรีอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วสันต์อติราชินี ภาคดวงตะวันออกเบี่ยงเหนือ อุทยาน[แก้] อุดรธานีเป็นธานีที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งเขาและป่าไม้ที่อุดมเพียบพร้อม เป็น1ใน5ธานี(นครราชสีมา-แควมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-ห้วงน้ำชี-สายธารพรหม-แควเชิญ,เลย-ลำน้ำเลย-สายธารพอง-แควเหือง,จังหวัดอุดรธานี-สายน้ำศึกสงคราม-แควปาว-ลำน้ำห้วยหลวง,สกลนคร-ห้วงน้ำการสู้รบ-ลำธารายนต์ง-สายน้ำก่ำ) ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารห้วยที่เอ้ของภาคดวงตะวันออกเฉลียงทิศเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าที่ยิ่งใหญ่กระนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดจังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการแผนการท่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมสวนแห่งชาติสิงสาราสัตว์ป่าและกลุ่มพืชตระเตรียมข่าวสารเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู มีคณะดูแลสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่ธานีจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร มีคณะรักษาสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอบุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง ธานีอุดรธานี วนอุทยานภูบาท 1ต้นบัวบก ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลนครพาน อำเภอบ้านผือ บุรีอุดรธธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหัวคู ที่ทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อ.ภารา บุรีอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี ธานีอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่ละแวกแหลมโนนดีเลิศ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ บุรีกาฬสินธุ์(ทั่วถึงทำเลที่ตั้งอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์และทำเลที่ตั้งอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ บุรีอุดรธานี) แหล่งท่องเตร็ดเตร่ล่องแพที่สำคัญ[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องเดินทางดวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพราะด้วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพฝายลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพคันนาห้วยหลวง อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี สถานที่ยิ่งใหญ่ทางเหตุการณ์ในอดีต/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนตำนานภูตีน ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถานเมืองจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่เป็นประกาย โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชนรวมพลรุดหน้าราม อ.พาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสวรรค์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลศีลธรรมสถูป อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่บุญเดือน กมโล วัดป่าความสงบกาวาส อ.ไชยวาน ที่ทำความเข้าใจและท่องเที่ยวเชิงวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.มณฑลอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

รับซ่อมเครื่องซักผ้า และ ตู้เย็น นอกสถานที่

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 7 มิ.ย. 2563

ราคา 500 บาท

เข้าชม 41 ครั้ง

ข้อต่อ ข้อลด ข้องอ FITTING BUTT WELDING Tee Cap Cross โทร 0863279220

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 29 พ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 177 ครั้ง

หน้าแปลนเหล็ก Flange หน้าแปลนแบบสวมเชื่อม หน้าแปลนแบบเชื่อมคอสูง หน้าแปลนเกลียว หน้าแปลนบอด สลิปออน 0863279220

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 31 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 34 ครั้ง

กรุงเทพ-ปริมณฑล ติดตั้ง พร้อมสอนการใช้งานให้ฟรี

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ 8 ก.ค. 2562

ราคา 6,900 บาท

เข้าชม 94 ครั้ง

4 องค์ประกอบหลักที่จะทำให้คุณมีรายได้หลัก 1,000,000 ได้จากธุรกิจ moomall

() - ธุรกิจ งานธุรกิจเสริม 2 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

www.mixsports.net พื้นสนามกีฬา, พื้นสนามแบด, พื้นPU, พื้นยางพีวีซีสนามแบด, พื้นepdm, พื้นสนามเด็กเล่น, พื้นฟิตเนส

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - กีฬาอื่นๆ 2 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

รถรับจ้างแถวดินแดง รถกระบะรับจ้าง รถ4ล้อใหญ่รับจ้าง รถ6ล้อใหญ่รับจ้าง

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 2 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 11 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน SME ทันใจ อนุมัติไว สำหรับเจ้าของกิจการ 064-1345667

(โพสต์ฟรี ชลบุรี) - บันเทิง เพลง ดนตรีอื่นๆ 23 มิ.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 8 ครั้ง

วอเตอร์ปลั๊ก WATER PLUG ซีเมนต์อุดรอยรั่วซึมของน้ำ อุดและหยุดน้ำที่กำลังซึม อุดรอยรั่วซึมน้ำ ซิเมนต์แห้งเร็วชนิดพิเศษสำหรับอุดรอยรั่วซึมของน้ำ

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 30 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 207 ครั้ง

พลาสติกปูพื้นสีดำ พลาสติกLDPE พลาสติกHDPE พลาสติกสีดำ พลาสติกปูบ่อ พลาสติกรองติกบ่อน้ำ

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 30 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 231 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:16:24 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน